Еднаш годишно најпопуларното Радио во Скопје ги собира најпопуларните личности од Западниот Балкан и ги сместува во 3 часовен притвор, во кој ги малтретираат со смеење, аплаудирање ,скандирање и незаборавна забава.
   Исто тоа им го прават и на широките народни маси на кои им доделуваат домашен притвор, емитувајки ја преку ТВ најпознатата манифестација "ЗЛАТНА БУБАМАРА НА ПОПУЛАРНОСТА" – Во тие три часа прават улиците да останат празни - за да можат локалните банди да ги провалат автомобилите и да постават радио-апарати со единствена фрекфенција 105,2 ФМ - се со цел да останат вклучени само и единствено на "РАДИО БУБАМАРА".

   Златна Бубамара е настан кој не е спонзориран од државни пари - од даночните обврзници. ЗНАЧИ НАЈДОБРА ЗАБАВА ЗА БЕЗ ПАРИ !!!

Интервју со ТЕА модерна [pdf] објавено на 10.02.2007

ЗЛАТНА БУБАМАРА ВИДЕО
           
           
           
           
       
   
 
 
 Copyright © 2008 radio Bubamara  | dsgn by flash.net.mk